Najaarsactie 2020 nieuwe medewerkers 'Bouw'

Samen-in-dienstbonus

 

 

Per 1 oktober 2020  starten we met een nieuwe actie. Mensen die gezamenlijk solliciteren bij Bouw-Zorg.nl Personeelsdiensten BV, kunnen een bonus van €50,- netto p.p. krijgen wanneer zij:

Voorwaarden

De sollicitanten:

  • Beiden in dienst treden bij Bouw-Zorg.nl Personeelsdiensten BV;
  • De startdatum op beide arbeidsovereenkomsten vóór 1 januari 2021 ligt;
  • Beiden gaan werken in de functie ‘Onderhoudstimmerman’ en/of ‘Schilder’;
  • Beiden gaan werken voor ten minste 37,5 klokuren per week;
  • Beiden beschikken over een auto en rijbewijs B;
  • Beiden voor een periode van ten minste 3 maanden in dienst blijven bij Bouw-Zorg.nl Personeelsdiensten BV.

De bonus:

  • Wordt uitgekeerd samen met de eerstvolgende loonbetaling nadat beide medewerkers drie maanden in dienst zijn geweest;
  • Komt te vervallen wanneer één van beide medewerker niet drie maanden in dienst is geweest;
  • Komt te vervallen wanneer één van beide medewerkers niet aan alle voorwaarden voldoet/heeft voldaan.

Uw contactpersonen

Jurgen van der Scheer
Contactpersoon Sollicitaties & Opdrachtgevers
+31 570 234 026
+31 628 646 456
jurgen@bouw-zorg.nl
 

Bouw-Zorg.nl Personeelsdiensten BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.