Stichting Normering Arbeid keurmerk weer verlengd

Als Bouw-Zorg.nl personeelsdiensten BV zijn wij trots om te mogen melden dat wij het SNA keurmerk weer hebben mogen behalen!

Wij zeker trots op het feit dat er tijdens de controle nul afwijkingen zijn geconstateerd en wij onze processen goed op orde hebben.
We kijken met vertrouwen uit naar de volgende halfjaarlijkse controle.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar staat het SNA keurmerk voor?

De Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.


< naar het nieuwsoverzicht